Mạng internet, công nghệ thông tin đang ngày càng phổ biến rộng rãi khắp nơi và mang lại nhiều lợi ích. Nhất là tại các công ty doanh nghiệp và các gia đình tại thành phố. Đây cũng chính là lý do mà các nhà cung cấp mạng cáp quang không ngừng phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ, trong đó không thể không nói đến FPT.

Mạng máy tính là khái niệm là rất ít người biết đến, lắp mạng fpt quy nhơn sẽ chia sẽ thông tin này.

Mạng máy tính là gì?

Một hệ thống cùng với nhiều thiết bị được kết nối với nhau bởi một đường truyền nhằm mục đích trao đổi dữ liệu, thu thập và chia sẽ tài nguyền cho người dùng sử dụng, đó chính được gọi là mang máy tính.

Mạng máy tính được chia thành ba mô hình cơ bản như sau: Mô hình trạm-chủ (Client-Server), Mô hình phần mềm Client/Server và Mô hình mạng ngang hàng (Peer-to-Peer).

mangmaytinh

Mô hình phần mềm Client/Server

Mô hình này nhằm khắc phục tình trạng quá tải trên mạng, và mỗi phần mềm xây dựng theo mô hình Client/Server sẽ được chia làm hai phần đó là phần hoạt động trên trạm làm việc gọi là phần phía Client và phần hoạt động trên máy phục vụ gọi là phần phía Server.

Mô hình trạm-chủ (Client-Server)

Các máy trạm được nối với các máy chủ, nhận quyền truy nhập mạng và tài nguyên mạng từ các máy chủ.

Mô hình mạng ngang hàng (Peer-to-Peer)

Hai hay nhiều máy tính chia sẻ tập tin và truy cập các thiết bị như máy in mà không cần đến máy chủ hay phần mềm máy chủ, đó chính là mô hình mạng ngang hàng.

thongtinvemangmaytinh

Mô hình lai (Hybrid)

Đa số các mạng máy tính đều sử dụng mô hình này, đây là loại mô hình có sự kết hợp giữa Client-Server và Peer-to-Peer.

Nhìn chung các mạng máy tính đều có những ưu và nhược điểm khác nhau dựa trên từng chỉ tiêu đánh gía như: sự cài đặt, bảo mật thông tin, hay khả năng mở rộng mạng…

Một máy tính trên mạng có thể thuộc một trong ba loại như sau:

Máy trạm (Clienthô): Không cung cấp tài nguyên mà chỉ sử dụng tài nguyên từ mạng.

Peer: Sử dụng tài nguyên và đồng thời cũng cung cấp tài nguyên cho mạng. Máy chủ (Server): Cung cấp tài nguyên và các dịch vụ cho các máy trên mạng.

Thông tin trên chỉ giới thiệu khái niệm cơ bản chung về mạng máy tính. Nhìn chung chức năng của mọi máy chủ không phải là giống nhau mà chúng được dành riêng để thực hiện những nhiệm vụ chuyên biệt nhằm hỗ trợ các máy trạm trên mạng.