Bảng giá cá nhân - gia đình

Internet FPT
 • Gói cước Super 45
 • Giá cước: 185,000 đ/ tháng
 • Phí lắp đặt : 110,000 đ
 • Khuyến mại Modem WiFi miễn phí
 • Trả trước 6 tháng: Phí lắp đặt 110.000 đ + Tặng thêm 1 tháng cước
 • Trả trước 12T Miễn phí lắp đặt + Tặng 2 tháng cước
 • Tốc độ: 45 Mbps
Đăng kí ngay !
Internet FPT
 • Gói cước Super 60
 • Giá cước: 225,000 đ/ tháng
 • Phí lắp đặt : 110,000 đ
 • Khuyến mại Modem WiFi miễn phí
 • Trả trước 6 tháng: Phí lắp đặt 110.000 đ + Tặng thêm 1 tháng cước
 • Trả trước 12T Miễn phí lắp đặt + Tặng 2 tháng cước
 • Tốc độ: 60 Mbps
Đăng kí ngay !
Internet FPT
 • Gói cước Super 80
 • Giá cước: 290,000 đ/ tháng
 • Phí lắp đặt : 110,000 đ
 • Khuyến mại Modem WiFi miễn phí
 • Trả trước 6 tháng: Phí lắp đặt 110.000 đ + Tặng thêm 1 tháng cước
 • Trả trước 12T Miễn phí lắp đặt + Tặng 2 tháng cước
 • Tốc độ: 80 Mbps
Đăng kí ngay !

Bảng giá doanh nghiệp - cơ quan

Internet FPT
 • Super 100
 • Giá cước: 490,000 đ/ tháng
 • Phí lắp đặt: 1,000,000 đ
 • Trả trước 6 tháng được miễn phí lắp đặt + tặng 1/2 tháng cước
 • Trả trước 12 tháng được miễn phí lắp đặt + tặng 1 tháng cước
Đăng kí ngay !
Internet FPT
 • Super 200
 • Giá cước: 545,000 đ/ tháng
 • Phí lắp đặt: 550,000 đ
 • Trả trước 6 tháng được giảm 50% phí lắp đặt
 • Trả trước 12 tháng được miễn phí lắp đặt + tặng 1 tháng cước
Đăng kí ngay !
Internet FPT
 • Super 300
 • Giá cước: 1,410,000 đ/ tháng
 • Phí lắp đặt: 3,000,000 đ
 • Trả trước 6 tháng được giảm 50% phí lắp đặt
 • Trả trước 12 tháng được miễn phí lắp đặt + tặng 1 tháng cước
Đăng kí ngay !